Dekking

Hieronder vindt u de stand van zaken per provincie. Deze data wordt maandelijks geüpdatet. Aantallen op gemeenteniveau kunt u in de documenten onderaan deze pagina inzien. Zie Definities en methode voor een uitgebreide toelichting bij deze aanpassing en de gebruikte methode in de analyse van de gepresenteerde indicatoren.

Door nieuw inzichten zijn er in de loop van de jaren een aantal dataverbeteringen aangebracht die hebben geleid tot een verandering in de gepresenteerde aantallen laadpunten.

September 2019

Tellen van EVSE (Electric Vehicle Supply Equipment;  laadpunt waar 1 voertuig tegelijk kan laden). Voorheen telden we het aantal connectoren (stekkers), waarvan er soms meerdere per laadpunt aanwezig zijn en er dus feitelijk te veel laadpunten zijn geteld.

  • Bij reguliere laadpunten heeft dit niet tot noemenswaardige aanpassing geleid (daar is vaak 1 connector per EVSE aanwezig)
  • Bij snellaadpunten resulteerde deze aanpassing in een afnamen van +/- 25% (bij snellaadpunten zijn vaak meerdere connectoren per EVSE aanwezig)

September 2020

Toevoegen van 2 subcategorieën binnen semi-publieke laadpunten; werk- en bezoekerslaadpunten.

Thuislaadpunten die openstaan voor roaming en daardoor voorheen als semi-publiek geclassificeerd werden tellen we niet meer mee als semi-publiek laadpunt. Deze verbeterslag leidt tot een landelijke afname van +/- 20% t.o.v. het vorige maand gepresenteerde aantal semi-publieke (reguliere) laadpunten.

Aantallen Drenthe

Aantallen Flevoland

 

Aantallen Friesland

Aantallen Gelderland

 

Aantallen Groningen

Aantallen Limburg

 

Aantallen Noord-Brabant

Aantallen Noord-Holland

 

Aantallen Overijssel

Aantallen Utrecht

 

Aantallen Zeeland

Aantallen Zuid-Holland

 

 

Aantallen op gemeenteniveau

Cookie-instellingen