Laadpalen en straatverlichting sneller aansluiten met nieuwe compacte aansluitmodule

14-03-2023 918 keer bekeken

Alle netbeheerders in Nederland gaan met dezelfde aansluitmodules werken voor onbemande objecten als laadpalen, reclamezuilen en straatverlichting. Enexis, Stedin en Liander hebben, namens alle regionale netbeheerders, samen met de leverancier Connectens de compacte aansluitmodule (CAM) ontwikkeld.

Vandaag werd de eerste laadpaal aangesloten met de CAM op het terrein van mede-initiatiefnemer ElaadNL in Arnhem. De nieuwe aansluitmodules zijn compacter en zorgen ervoor dat objecten veiliger en sneller aangesloten kunnen worden. Met de CAM van Connectens kunnen netbeheerders een onbemand object in de openbare ruimte drie keer sneller aansluiten. Hiermee wordt veel tijd van een monteur bespaard, waardoor meer tijd over is om de ambities van de energietransitie te realiseren.

Door aanhoudende economische groei, verduurzaming en de digitalisering van de samenleving neemt de vraag naar elektriciteit steeds meer toe. De netbeheerders staan voor de grote uitdaging om de elektriciteitsnetten in Nederland uit te breiden, om zo te kunnen voldoen aan die vraag. Daarnaast is er een groot tekort aan technici. Daarom zoeken de netbeheerders gezamenlijk naar innovatieve oplossingen om het werk beter, slimmer, sneller en veiliger te doen. Het ontwikkelen van de CAM is hier een goed voorbeeld van en levert onder meer veel tijdwinst op.

Samenwerken aan innovatie

De nieuwe compacte aansluitmodule werkt sneller door een nieuwe aansluittechniek. Veel technische onderdelen worden al in de fabriek voorgemonteerd, waardoor dit niet meer in het veld hoeft te gebeuren. Daarnaast is de uiteindelijke montage dankzij een handige aansluitstekker heel eenvoudig. Ook de stekker is al vooraf gemonteerd, waardoor het object snel is aan te sluiten op het elektriciteitsnet. De keuze voor de compacte aansluitmodule als een landelijke standaard is een grote stap in uniformiteit, geeft duidelijkheid voor producenten en maakt het aansluiten van bijvoorbeeld een laadpaal makkelijker en veiliger.

“Het tempo van de energietransitie neemt toe en dat brengt een grote opgave met zich mee. Daarom is belangrijk dat we als netbeheerders samen optrekken en naar oplossingen zoeken voor de hoeveelheid werk die de komende jaren uitgevoerd moet worden”, zegt Marlies Visser, COO van Liander, namens alle regionale netbeheerders en ElaadNL. “De compacte aansluitmodule is een mooi voorbeeld van een innovatie waarvan de netbeheerders direct de vruchten plukken omdat het aansluiten van onbemande objecten drie keer zo snel gaat. Dit soort innovaties helpen om de schaarste monteurs zo slim mogelijk in te zetten, waarvoor meer tijd is om de ambities van de energietransitie te realiseren.” Gerben-Jan Gerbrandy, voorzitter van de NAL Stuurgroep is blij met deze ontwikkeling.

Cookie-instellingen