Laatste voorbereidingen voor uitvoering ‘Slim Laden voor Iedereen’ – aanmelden kan nog steeds!

22-12-2022 1884 keer bekeken

Het aantal elektrische voertuigen in Nederland zit flink in de lift. Met alle voertuigen tegelijk op maximaal vermogen laden zal in de toekomst niet meer gaan. Bovendien is dat wat betreft kosten en klimaat niet optimaal. Dat moet en kan slimmer!

Grootschalige adoptie van slim laden is noodzakelijk om in te spelen op een flexibel aanbod van elektriciteit uit zon en wind en het efficiënt benutten van ons elektriciteitsnet. Slim laden is daarmee een belangrijke voorwaarde om de transitie naar duurzame mobiliteit en energie op volle snelheid door te laten gaan.

Begin september is het actieplan ‘Slim Laden voor Iedereen’ gepubliceerd, dat voorziet in een samenwerking tussen gebruikers (vertegenwoordigers), aanbieders, overheden, werkgevers en netbeheerders om tijdig de grootschalige toepassing van slim laden in de markt te realiseren. Dat omvat slim laden op zowel private als publieke laadpunten. De focus ligt daarbij op bestemmingsladen: laden waarbij de connectietijd (veel) groter is dan de laadtijd, zoals thuis of op het werk. Het volledige nieuwsbericht hierover is te lezen op: ‘Slim Laden voor iedereen’ in volgende fase. Een directe link naar het actieplan: Actieplan Slim laden voor iedereen 2022 - 2025. De Engelstalige versie van het actieplan is sinds kort ook beschikbaar op de NAL website via de volgende link Action plan Smart charging for all 2022-2025.

In de afgelopen maanden is met veel partijen gesproken over een bijdrage aan het uitvoeringsprogramma ‘Slim Laden voor Iedereen’. Zo was er op woensdag 2 november een Succesvolle NAL-bijeenkomst 'Slim laden voor Iedereen' voor marktpartijen. Over de gehele linie wordt het actieplan positief ontvangen en wordt breed de intentie uitgesproken om deel te nemen. Dat de Rijksoverheid landelijk de regie neemt in dit dossier wordt bijzonder gewaardeerd. Inmiddels zijn al tientallen concrete aanmeldingen van bedrijven ontvangen. Veel partijen hebben daarbij aangeven hun commitment en bijdrage aan het programma publiek kenbaar te willen maken. Hiervoor is een concepttekst voor een Memorandum van Overeenstemming opgesteld. Aan diverse belangenorganisaties is begin december gevraagd om deze concepttekst te reviewen. Op verzoek van diverse partijen is extra tijd gegeven voor deze review tot medio januari 2023.

Zodra de tekst van Memorandum van Overeenstemming definitief is vastgesteld, zal deze gepubliceerd worden op de NAL website. Het is nog steeds mogelijk om je organisatie aan te melden voor deelname aan het programma ‘Slim Laden voor Iedereen’. Heb je nog vragen over het actieplan? Of wil je jezelf aanmelden als uitvoeringspartner voor het actieplan? Stuur dan een e-mail bericht naar: NAL-secretariaat@rvo.nl.

Cookie-instellingen