Vliegende Brigade

Gemeenten, netbeheerders en bedrijven staan met de elektrificatie van bestel- en vrachtvoertuigen voor een grote uitdaging. De laadinfrastructuur voor de logistieke sector moet worden gefaciliteerd, terwijl de ruimte op het elektriciteitsnet schaars is.

Om gemeenten hierbij te ondersteunen zet de Vliegende Brigade zich samen met de NAL-regio’s in om de verwachte laadbehoefte voor elektrisch vervoer in kaart te brengen en knelpunten in de aanleg weg te nemen.

De Vliegende Brigade gaat bijvoorbeeld aan de slag met kennisoverdracht en -opbouw bij relevante partijen. Het laten landen van kennis bij gemeenten staat daarbij centraal. Dit doen ze onder meer door het organiseren van themasessies en het wijzen op handreikingen, maar ook door het delen van goede voorbeelden waar partijen al verder zijn in het realiseren van logistieke laadinfrastructuur. Verder zoomen ze in op bedrijventerreinen voor het checken van landelijke prognoses over de laadbehoefte en om te

Dit is het team van de Vliegende Brigade die de regio's gaat ondersteunen met het realiseren van laadinfrastructuur.

 

komen tot oplossingen bij knelpunten op het net. Denk daarbij aan de koppeling met duurzame opwek van energie, batterijopslag of het delen van een netaansluiting tussen bedrijven.

Bekijk hier de infographics over het werk van de Vliegende Brigade

Pieter van Kerkhof (Regio G4 en Noordwest), Jesper van der Velden (Regio Zuidwest), Suzanne Brands (Regio Oost en Zuid) en Frank Bouma (Regio Noord) van RVO vormen samen het team. De Vliegende Brigade werkt nauw samen met de NAL-regio’s, netbeheerders, gemeenten en bedrijven. Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact op via vliegendebrigade-nal@rvo.nl.

 

{"tabBasic":{"type":"users","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-user","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"239156"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":true,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

{"tabBasic":{"type":"users","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-user","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"248959"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":true,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Producten van de Vliegende Brigade

Storymap bedrijventerreinen   Dashboard Bedrijventerreinen


Onze ervaringen

Cookie-instellingen