Versnellen proces

Rol werkgroep Versnellen Proces

De werkgroep Versnellen Proces is een samenwerking tussen overheden, marktpartijen en kennisinstellingen en ondersteunt de samenwerkingsregio's en de regionale netbeheerders met de uitvoering van de NAL. Dit doen zij ondermeer door onderzoeken te doen, kennis te delen, handreikingen te maken en knelpunten te agenderen.

Doelstelling

Het doel van de werkgroep is om een toegankelijk en dekkend laadnetwerk te realiseren, zodat verschillende gebruikersgroepen en modaliteiten gemakkelijk en tegen een aantrekkelijke prijs kunnen laden. Het creëren van de juiste randvoorwaarden en het optimaliseren van de processen moeten ervoor zorgen dat de laadvraag nu en in de toekomst efficient en flexibel kan worden beantwoord.

Cookie-instellingen