Open protocollen en markten

Overal je auto opladen tegen een scherpe prijs. Dat is een van de prioriteiten van de NAL werkgroep ‘Open protocollen en open markten’.

Uitgangspunt is het bewerkstelligen van open protocollen. Voor de werkgroep houdt dat in dat iedereen deze protocollen kan gebruiken, om onder andere de interoperabiliteit te bevorderen. De werkgroepleden inventariseren welke open protocollen er in de hele laadketen beschikbaar zijn. Ze werken toe naar een basis-set van open protocollen en standaarden, die gemeenten kunnen opnemen in hun aanbestedingen. Ook kijkt de werkgroep naar een internationale context, zodat er een standaard komt voor de elektrische rijder in heel Europa.
Als laatste kijkt de werkgroep ook naar de verbetering van het gebruik van data door de keten heen. Zo verbetert de dienstverlening richting de EV-rijder.

Cookie-instellingen