Vraag en antwoord

Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen over de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. Zowel over de NAL als agenda, als over de praktische kant van het laden van uw voertuig.
Meer informatie over onder andere de kosten, milieuaspecten en de batterij van de elektrische auto vindt u op de website van Nederland Elektrisch.
 

De NAL is een meerjarig beleidsagenda met afspraken gericht op de realisatie van een integrale aansluiting van laadinfrastructuur op (batterij) elektrisch vervoer. Marktpartijen, netbeheerders, gemeenten, provincies en Rijksoverheid zijn samen verantwoordelijk voor de uitrol van de (snel)laadinfrastructuur.

In 2030 zijn alle nieuwe auto’s die op de markt komen 100% emissieloos. Het doel van de NAL is dat alle elektrische rijders makkelijk, slim en overal kunnen laden. Dat geldt voor elk type elektrisch vervoer; van personenauto’s tot bussen en binnenvaart en het laden op publiek en privaat terrein, regulier en snel.

Het klimaat verandert en dat brengt serieuze uitdagingen met zich mee. Daarom heeft de nationale overheid samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties, provincies en gemeenten concrete klimaatdoelen gesteld: 49% minder CO2-uitstoot in 2030 en 95% minder in 2050. Schoon vervoer en de daaraan verbonden infrastructuur leveren een belangrijke bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelen. De NAL brengt alle partijen die een rol spelen in die opgave bij elkaar en geeft richting aan en ondersteuning bij benodigde acties.

De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is een bijlage bij het Klimaatakkoord dat in 2019 is gepresenteerd door het Nederlandse kabinet. Het Klimaatakkoord bevat afspraken om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan.

Gemeenten, provincies en waterschappen werken op dit moment binnen 30 energieregio’s samen aan Regionale Energiestrategieën (RES). Dit initiatief komt voort uit het Klimaatakkoord. Deze RES’en zijn bedoeld om samen keuzes te maken rond de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving (van fossiele naar duurzame bronnen) en de daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur.

Mobiliteit (laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer) zou een belangrijk onderdeel moeten zijn van elke RES, omdat het de verbindende schakel is tussen drie van de thema’s uit het Klimaatakkoord: Mobiliteit, Gebouwde Omgeving en Elektriciteit.

Laadinfrastructuur heeft namelijk direct invloed op de inrichting van de gebouwde omgeving. En laden heeft impact op het elektriciteitsnet. Ook willen we laden met schone energie.Toch is mobiliteit is nog niet in alle RES’en meegenomen. Één van de acties uit de NAL is om de aansluiting te zoeken met de RES regio’s, om ervoor te zorgen dat ook mobiliteit onderdeel word van de regionale energie strategie. Een belangrijke eerste stap is gezet door de prognose van het aantal laadpunten in RES 1.0 mee te laten nemen. Netbeheerders, RES-regio’s en NAL-samenwerkingsregio’s werken steeds nadrukkelijker samen.

De website www.oplaadpalen.nl laat alle laadpalen in Europa zien. Deze website laat zien of een laadpaal vrij is. De website www.abetterrouteplanner.com plant je buitenlandse rit met de stops om je auto op te laden. Deze website laat zien of een laadpaal vrij is, maar laat ook de prijzen zien om een elektrische auto op te laden. Bovendien heeft de ANWB de mogelijkheden voor het opladen van een elektrische auto in alle Europese landen op een rij gezet.

Lees meer uitgebreidere informatie >>>

Een laadpas werkt niet altijd in het buitenland. Dit is afhankelijk van de afspraken die de aanbieder van de laadpas heeft gemaakt met de buitenlandse beheerder van de laadpaal. Soms moet de extra mogelijkheid om in het buitenland op te laden eerst aangezet worden. Het is slim om de voorwaarden van de aanbieder van de laadpas vooraf te controleren.

Bron

Ja, want in Europa hebben alle laadkabels van elektrische auto’s dezelfde stekker. Binnen Europa hebben de landen hierover afspraken gemaakt. Voor het opladen van elektrische auto’s bij openbare laadpalen wordt bijna overal de Mennekes type 2-stekker gebruikt. Alleen bij sommige laadpalen in Frankrijk en Italië wordt gebruikgemaakt van een type 3-stekker. Bij snellaadstations zijn laadkabels met de juiste stekker aanwezig.

Lees meer uitgebreidere informatie >>>

In Nederland zijn er op dit moment (mei 2020) bijna 56.000 openbare oplaadpunten, waaronder 1.300 snellaadpunten. Een handig overzicht van alle oplaadpunten in Europa is te vinden op de website www.oplaadpalen.nl. Deze website laat zien of een laadpaal vrij is.

Bronnen

In Nederland kun je met iedere laadpas bij elke openbare laadpaal je elektrische auto opladen. Er is een groot aanbod van aanbieders van laadpassen. Elk bedrijf heeft zijn eigen abonnementen, prijzen en voorwaarden. Ook verschillen de afspraken die de bedrijven hebben gemaakt over het gebruiken van laadpalen in het buitenland.

De website www.laadpastop10.nl geeft onafhankelijke informatie over alle laadpassen die in Nederland te krijgen zijn. De overzichten van de kosten van de laadpassen zijn gemaakt met behulp van rekeningen van gebruikers van elektrische auto’s.

Bronnen

Gebruikers van een elektrische auto die een eigen parkeerplaats hebben, kunnen geen openbare laadpaal aanvragen. Wel kunnen zij een oplaadpunt laten plaatsen in de parkeergarage van het appartementencomplex. Dit moet geregeld worden via de Vereniging van Eigenaren (VvE). Bij het plaatsen van een oplaadpunt kunnen ingewikkelde vragen ontstaan. Bijvoorbeeld over de verdeling van de kosten en het eigendomsrecht.

Om gebruikers van elektrische auto’s op weg te helpen, is er de brochure ‘Laadoplossingen voor elektrische auto’s binnen de VvE’ (pdf, 6,59MB). Bij deze brochure hoort ook een hulpmiddel (pdf, 322kB) met de regels van de wet. Bovendien is er een speciale lening voor oplaadpunten bij appartementen.

Sommige bedrijven willen de prijs die betaald wordt voor de laadpaal voor hun rekening nemen. Deze bedrijven ontvangen vervolgens geld voor de elektriciteit waarmee de elektrische auto opgeladen wordt. Het is goed om te bekijken of dit interessant is voor de VvE.

Bronnen

Op de website www.oplaadpalen.nl kun je zien waar in buurt van je huis al openbare laadpalen staan. Ook kun je bij de gemeente een openbare laadpaal aanvragen. Dit kan via de website www.laadpaalnodig.nl. De voorwaarden om een openbare laadpaal aan te vragen, verschillen per gemeente. Omdat het een openbare laadpaal is, zijn aan de plaatsing geen kosten verbonden. Wel moet je betalen voor de elektriciteit die de laadpaal nodig heeft om je elektrische auto op te laden. Zie vraag "Hoeveel kost het opladen van een elektrische auto?" voor de kosten van het opladen van je elektrische auto bij een openbare laadpaal.

Bronnen

Laadpunten, openbare laadpalen en snellaadstations moeten – net als elektrische auto’s – aan strenge eisen voldoen. Ze zijn veilig als ze door een goedgekeurde installateur geplaatst zijn. Ook blijkt uit onderzoek dat een elektrische auto veilig is. Het risico op brand met een elektrische auto is niet groter dan bij een auto die op diesel of benzine rijdt. Wel moet de brandweer als er brand is met een elektrische auto anders optreden dan bij een auto die op benzine of diesel rijdt. Het is belangrijk om meer te weten te komen over het voorkomen en het bij brand blussen van de batterijen in een elektrische auto. Het lijkt erop dat er nieuwe blustechnieken nodig zijn. Naar welke technieken het beste zijn, wordt nu onderzoek gedaan.

Thuis is een oplaadpunt aangesloten op een eigen groep in de meterkast. Deze heeft ook een eigen zekering. Dat is brandveilig en zorgt ervoor dat de stoppen niet doorslaan. Het opladen met een normaal stopcontact wordt sterk afgeraden. De kabel kan te heet worden en dat kan leiden tot brand. Ook is het slim om geen kabels te gebruiken die beschadigd zijn.?

Lees meer uitgebreidere informatie >>>

Het kost ongeveer 1.500 tot 2.500 euro om thuis een oplaadpunt te laten installeren. Daarbij zijn alle kosten meegerekend. Van de kosten van de laadpaal of de wandlader met oplaadpunt, tot en met de kosten van de installatie en het aanpassen van de meterkast. Omdat het oplaadpunt een eigen groep in de meterkast nodig heeft, wordt de meterkast aangepast.

De kosten liggen hoger als de meterkast helemaal niet geschikt is of de aansluiting op het elektriciteitsnet groter gemaakt moet worden.

Lees meer uitgebreidere informatie >>>

Is het elektriciteitsnet daar sterk genoeg voor? En is er dan nog wel genoeg elektriciteit? Ja, want het elektriciteitsnet kan slim gebruikt worden. Op die manier kunnen miljoenen elektrische auto’s zonder problemen opladen. Op hetzelfde moment is er genoeg elektriciteit voor andere apparaten. Batterijen van elektrische auto’s bieden ook nieuwe kansen.

Bijvoorbeeld het slim regelen van de vraag en het aanbod van elektriciteit. Dit kan door het slim regelen van het opladen van elektrische auto’s. Dat heet smart charging. Hierbij zijn veel partijen betrokken. Zoals de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het elektriciteitsnet, bedrijven die laadpalen beheren en autofabrikanten. Zij werken samen met de overheid. Het doel is het voorbereiden en aanpassen van het energiesysteem voor de toekomst.

Lees meer uitgebreidere informatie >>>

Wat kost het opladen thuis, bij openbare laadpalen en bij snellaadstations? En wat is de precieze prijs voor het opladen op verschillende plaatsen? Een elektrische auto thuis opladen is meestal het goedkoopst. 1 kilowattuur (kWh) elektriciteit kost thuis ongeveer 23 eurocent. Wel moet de gebruiker natuurlijk eerst een oplaadpunt kopen.

De prijzen van het opladen bij openbare laadpalen en snellaadstations verschillen erg per plaats. 1 kilowattuur elektriciteit kost bij een openbare laadpaal gemiddeld 35 eurocent per kilowattuur. 1 kilowattuur elektriciteit kost bij een snellaadstation gemiddeld 66 eurocent per kilowattuur.

Lees meer uitgebreidere informatie >>>

Dit is afhankelijk van drie dingen:

 1. Hoeveel elektriciteit (vermogen) kan het oplaadpunt leveren?

 2. Hoe snel kan de elektrische auto opladen?

 3. Hoe leeg is de batterij?

 4. De meeste bestaande huizen hebben een 1-faseaansluiting op het elektriciteitsnet. Hierdoor duurt het thuis opladen van een elektrische auto met een vermogen van 3,7 kilowatt (kW) 10 tot 20 uur. Veel nieuwbouwhuizen hebben een 3-fasenaansluiting. Het opladen gaat 2 of 3 keer zo snel als een elektrische auto met 2 of 3 fasen opgeladen wordt, tussen de 3,5 en 10 uur dus. De meeste openbare laadpalen hebben een vermogen van 11 kilowatt. Hierdoor duurt het opladen van een elektrische auto 4 tot 10 uur. Het opladen van een elektrische auto bij snellaadstations met een vermogen van 75 kilowatt duurt ongeveer 40 minuten. Daarbij wordt de batterij opgeladen van 10 procent naar 80 procent.

 5. Het opladen van een elektrische auto duurt langer dan benzine of diesel tanken. Maar het voordeel van een elektrische auto is dat opladen thuis en vrijwel altijd op de bestemming kan. Ook hoeft de gebruiker tijdens het opladen niet bij de elektrische auto te blijven. Een elektrische auto tijdens een rit opladen, hoeft bovendien alleen bij lange ritten.

Net als bij thuisladen en op straat laden is bij voertuigen voor de laadsnelheid onderscheid te maken naar het aantal fasen en het vermogen per fase. In de combinatie laadpunt-voertuig bepaalt het laagste vermogen en het laagste aantal fasen de uiteindelijke laadsnelheid. Op de website: www.EV-Database.nl zijn de maximale (snel)laadtijden per elektrische auto te zien.

Lees meer uitgebreidere informatie >>>

 

Nee, elektrische auto’s zijn net zo veilig als conventionele auto’s op het gebied van brandgevaar. De auto’s vliegen niet gemakkelijker in brand. Wel heeft een elektrische auto andere brandeigenschappen waardoor er bij brand andere bestrijdingstechnieken nodig zijn.

De consument kan vertrouwen op het feit dat alle auto’s, dus ook elektrische voor het verkrijgen van een kenteken moeten voldoen aan de internationale toelatingseisen en veiligheidseisen vanuit de VN en de EU om de weg op te mogen. Fabrikanten van elektrische en hybride-elektrische voertuigen besteden veel aandacht aan de (brand)veiligheid van hun voertuigen en ze testen deze daar vóór productie uitvoerig op. Ook na de productie bewaken ze de veiligheid zorgvuldig.

Elektrische voertuigen vragen bij een ongeval, brand of te water geraking op bepaalde onderdelen een andere handelswijze van hulpdiensten dan conventionele brandstofauto’s. Elektrische auto’s beschikken namelijk over een of meerdere elektromotoren die van elektriciteit worden voorzien door middel van een batterij. Hulpdiensten zijn hiervan op de hoogte. Op de website van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) zijn richtlijnen te vinden voor brandweeroptreden bij elektrische voertuigen. Ook in de publicatie Brandweeroptreden bij incidenten met moderne voertuigen is informatie te vinden.  Branden bij elektrische voertuigen zijn vooral anders van duur, verloop en bestrijdbaarheid. Het heeft niet alleen gevolgen voor de handelswijze van hulpdiensten bij de brandbestrijding, ook is de redding van beknelde slachtoffers anders wanneer een lithium-ion batterij onderdeel uitmaakt van de brand.

Met de huidige algemene adviezen van uit het rapport van het IFV, de adviezen  van brandweer Nederland en indien gewenst een specifiek advies van een veiligheidsexpert over de betreffende locatie kunnen laadpalen veilig in parkeergarages geplaatst en gebruikt worden. De adviezen van het IFV en de Brandweer zijn geen exacte norm of opsomming van verplichte maatregelen, maar geven handvaten om per garage een maatwerkpakket samen te stellen. Het exacte pakket van benodigde maatregelen hangt af van onder meer de inrichting, de omgeving en het gebruik van de garage, en kan worden afgewogen door ontwerpers, veiligheidsadviseurs, incidentenbestrijders, beheerders en andere betrokkenen bij garages. In moderne parkeergarages zijn vaak al veel voorzorgsmaatregelen genomen voor brand en andere calamiteiten die ook de veiligheid bij elektrisch laden verbeteren.

In het rapport Veiligheid en elektrische personenauto’s van 16 november 2020 dat CE Delft in opdracht van de NAL werkgroep veiligheid samenstelde staat een overzicht van alle actuele informatie over de veiligheid van elektrische personen auto’s en de laadinfrastructuur. Het rapport behandeld verschillende veiligheidsaspecten zoals brandveiligheid, veilig laden en voertuigveiligheid. De conclusie is dat de veiligheid met de nodige maatregelen voldoende geborgd is. De laadmodi met ingebouwde controlesystemen zijn veilig en de bestaande regelgeving en technische standaarden voor laadpunten zijn van voldoende kwaliteit om een veilige laadinfrastructuur te waarborgen.

Brandweer NL adviseert om laadpunten bij voorkeur bij de in- of uitgang te plaatsen en indien mogelijk op straatniveau, zodat de brandweer snel toegang heeft tot het voertuig en het eventueel kan wegslepen. Indien dit niet mogelijk is (of niet wenselijk vanwege juridische aspecten) zijn er alternatieven. Daarbij kan advies op maat gevraagd worden aan een veiligheidsexpert die kan beoordelen of de parkeergarage voldoende veilig is om laadpunten elders te installeren. Dit zal onder meer afhangen van de aanwezigheid van luchtcirculatiesystemen, een sprinklerinstallatie en manieren om brand in een vroeg stadium te detecteren. De alternatieven kunnen ook met de brandweer besproken en beoordeeld worden.

: Er zijn verschillende adviesbureaus die in opdracht een advies op maat over de brandveiligheid van een parkeergarage kunnen geven. Er is geen centrale lijst waarop deze bureaus zijn geregistreerd of gecertificeerd. Er kan ook eerst meer informatie gevraagd worden over de brandveiligheid bij de eigen veiligheidsregio.

Bij het afsluiten van een brandverzekering is het altijd van belang goed naar de specifieke voorwaarden en dekking te kijken. Brandschade is meestal onderdeel van de opstalverzekering. Schade aan het voertuig kan onder de eventuele casco-dekking vallen.

Brandweer NL en het IFV geven algemeen advies met tal van mogelijke maatregelen over de brandveiligheid in een parkeergarage, dat is gebaseerd op de kennis die er tot nu toe is en maatwerk mogelijk maakt. Als meer kennis beschikbaar komt, kan dit tot een aanpassing van de huidige adviezen leiden. Voor een VvE geldt dat het verstandig is om voor de locatie aan veiligheidsexperts een specifiek advies te vragen. De veiligheidsexperts zijn bekend met de adviezen van Brandweer Nederland en het IFV, maar kunnen een advies op maat voor de betreffende parkeergarage geven.

Er zijn geen actuele cijfers bekend. In het kader van het opstellen van de nieuwe NEN-norm voor de integrale brandveiligheid van parkeergarages is aan de hand van mediaberichten door de betreffende NEN-werkgroep het aantal branden in parkeergarages tussen 2006 en 2015 beschouwd. Er waren gemiddeld circa 5 branden per jaar in ondergrondse parkeergarages. De oorzaken van de branden waren niet altijd duidelijk. Niet altijd is de brand ontstaan in een auto, maar bijvoorbeeld in een vuilcontainer. Ook is soms sprake van brandstichting. Er zijn bij de NEN-werkgroep vooralsnog geen situaties bekend waarbij een elektrische auto of laadpaal de oorzaak is geweest van een brand in een parkeergarage in Nederland. Uitgebreid onderzoek voor het recente rapport Veiligheid en elektrische personenauto’s heeft evenmin voorbeelden opgeleverd waarbij een elektrische auto de oorzaak is van een brand.

 • Zorg dat de installatie van laadpunten gebeurt door een erkend elektrotechnisch installatiebedrijf Bekende keurmerken en vakverenigingen zijn KvINL, Keurmerk Kwaliteitsvakman en Techniek NL. Deze elektromonteurs zien erop toe dat de installatie voldoet aan de wet- en regelgeving (bijvoorbeeld NEN 1010 normen).
 • Laat alleen Mode 3 (conform IEC 62196 en IEC 61851) laadpunten installeren. Mode 3 laden is gecontroleerd laden waarbij er communicatie tussen auto en laadpunt plaatsvindt. Dit reduceert de kans op storingen.
 • Plaats de laadpunten zo dicht mogelijk bij een ingang of uitgang.
 • Plaats het laadpunt op een plek waar het niet kwetsbaar is voor aanrijding of zorg voor aanrijdbeveiliging.
 • Plaats bij de hoofdentree van de parkeergarage of een andere strategische plaats een noodstop waarmee in één keer alle laadpunten kunnen worden uitgeschakeld (voorkom hierbij misbruik door middel van bijvoorbeeld cameratoezicht en/of een boete).
 • Zorg voor een heldere communicatie over veilig gebruik/niet-beschadigde laadkabels.
 

Kijk bijvoorbeeld op www.qbisnl.nl voor gekwalificeerde en gecertificeerde vakmensen en adviseurs.

Brandveiligheid van parkeergarages is geregeld in het Bouwbesluit 2012. Dit richt zich met name op het voorkomen dat de brand overslaat naar andere gebouwen en het voorkomen dat er mensen achterblijven in de parkeergarage, bijvoorbeeld door een beperkte omvang van een brandcompartiment toe te staan en voldoende vluchtwegen te creëren. De gebouweigenaar is verantwoordelijk voor het voldoen aan deze regels. Voor appartementsgebouwen met daaronder parkeergarages (wel of niet met laadinfra) rust bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid voor verzekeringen en brandbeveiliging bij de VvE’s. Toezicht en handhaving is de verantwoordelijkheid van het lokaal bevoegd gezag (de gemeente) dat hierbij advies kan vragen van de brandweer.

Laadpunten zijn onderdeel van de elektrische voorziening van een gebouw. Het Bouwbesluit 2012 regelt dat een elektrische voorziening moet voldoen aan NEN 1010. In deze norm van het Nederlands Normalisatie Instituut (hierna NEN) zijn eisen opgenomen voor de veilige installatie van elektra zoals laadpunten. De installatieverantwoordelijkheid en bedrijfsvoering van elektrische installaties wordt beschreven in NEN 3140. Daarnaast gelden voor laadpunten internationale normen zoals IEC 61851 voor een veilig laadproces, voor veilige contactdozen, voor de beschermingsgraden van omhulsels en voor bescherming tegen externe impact.

NEN werkt op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan een nieuwe norm voor de integrale brandveiligheid van parkeergarages. In deze norm worden ook de laatste inzichten rond het veilig parkeren en opladen van elektrische auto’s meegenomen. Een speciale werkgroep is hiertoe in de tweede helft van 2020 gestart met de verdere uitwerking van de normering voor elektrisch vervoer in parkeergarages. De norm kan daarna in de landelijke bouwregelgeving worden opgenomen.

NEN 1010 is een norm voor elektrische installaties. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) gevraagd om daarnaast met een nieuwe norm te komen voor de integrale brandveiligheid van parkeergarages die ook van toepassing is op elektrische voertuigen.

Het opstellen van deze nieuwe norm kost tijd. Ook wordt er in het kader van de norm onderzoek gedaan naar aanvullende kennis over de risico’s van de laadinfrastructuur. Het is echter niet nodig hierop te wachten. Om op dit moment de veiligheid in parkeergarages te borgen kan gebruik worden gemaakt van de huidige algemene adviezen en brandveiligheidsmaatregelen in het rapport van het IFV, op de website van Brandweer Nederland en indien gewenst een specifiek advies van een veiligheidsexpert over de betreffende locatie. In moderne parkeergarages zijn vaak al veel voorzorgsmaatregelen genomen. In het recente rapport Veiligheid en elektrische personenauto’s staat een actuele overzicht van de risico’s en maatregelen voor veiligheidsaspecten bij elektrische personenauto’s en de laadinfrastructuur.

Industriële normen als ISO en IEC zijn geen directe wetgeving en zijn dus niet verplicht voor bedrijven. Bij UNECE van de VN en bij de Europese Commissie wordt gewerkt aan voertuig-technische EU-wetgeving en verplichtende VN-verdragen. De industriële normen vullen deze wetgeving aan. Nadat normen zijn vastgesteld kunnen de EU of de VN besluiten deze in toelatingswetgeving op te nemen. Omdat dit inspraak vraagt van vele landen kan dit een langdurig traject zijn.

Het Bouwbesluit 2012 geeft voorschriften voor de brandveiligheid van parkeergarages en gemeenten kunnen hierop toezien en handhaven. Met het oog op brandveilig gebruik van de parkeergarages is het gebruikelijk dat de gemeente hierbij advies vraagt aan de brandweer.

Nee, elektrische auto’s zijn net zo veilig als brandstofauto’s op het gebied van brandgevaar. De auto’s vliegen niet gemakkelijker in brand. Wel heeft een elektrische auto andere brandeigenschappen waardoor het blussen van de brand kan verschillen.

De consument in Nederland kan erop vertrouwen alle auto’s veilig zijn. Alle auto’s, dus ook elektrische moeten voor het krijgen van een kentekent voldoen aan de internationale toelatingseisen en veiligheidseisen. Fabrikanten van elektrische en hybride-elektrische voertuigen besteden veel aandacht aan de (brand)veiligheid van hun voertuigen en ze testen deze daar vóór productie uitvoerig op. Ook na de productie bewaken ze de veiligheid zorgvuldig.

Laadpalen en laadstations moeten aan strenge eisen voldoen en zijn veilig, mits ze door een erkende installateur geplaatst zijn. Verder blijkt uit onderzoek tot nu toe, dat een elektrische auto geen groter brandveiligheidsrisico heeft dan een fossiele auto.

Een thuislaadstation is op een aparte elektrische groep met eigen zekering aangesloten. Dat is brandveilig en voorkomt het doorslaan van stoppen. Laden aan een huishoudelijk stopcontact wordt zeer afgeraden. De elektrische installatie kan verhit raken en dat kan leiden tot brand.

Op de website van de brandweer en het IFV zijn algemene adviezen te vinden voor de installatie van laadpalen in een parkeergarage. Ook bij de eigen veiligheidsregio kan algemene informatie gevraagd worden. In aanvulling hierop kunnen veiligheidsexperts voor iedere parkeergarage een advies op maat geven waarbij ze aangeven hoe de laadpalen veilig geplaatst kunnen worden.

Er zijn verschillende adviesbureaus die in opdracht een advies op maat over de brandveiligheid van een parkeergarage kunnen geven. Er is geen centrale lijst waarop deze bureaus zijn geregistreerd of gecertificeerd. Er ook kan eerst meer informatie gevraagd worden over de brandveiligheid bij de eigen veiligheidsregio.

Elektrisch rijders die in het bezit zijn van een eigen parkeerplaats kunnen geen publieke laadpaal aanvragen. Als u als bewoner op eigen terrein, bijvoorbeeld in een garage bij een appartementencomplex, een laadplek wil, moet dat geregeld worden via de Vereniging van Eigenaren (VvE). Dit kan ingewikkelde vragen met zich meebrengen, bijvoorbeeld over de verdeling van de kosten en het eigendomsrecht.

Om elektrische rijders en VvE-besturen op weg te helpen, is er de brochure Laadoplossingen voor elektrische auto’s binnen de VvE. Hier hoort ook een Juridische Toolkit bij. Daarnaast is er bij het Nationaal Warmtefonds een speciale lening voor VvE laadpunten beschikbaar. Verder zijn er partijen die aanbieden een deel van de investeringskosten op zich te nemen als zij het laadpunt vervolgens mogen exploiteren. Bekijk goed of dit interessant is voor uw VvE.

 

Nee, elektrische auto’s zijn net zo veilig als conventionele auto’s op het gebied van brandgevaar. De auto’s vliegen niet gemakkelijker in brand. Wel heeft een elektrische auto andere brandeigenschappen waardoor er bij brand zijn andere bestrijdingstechnieken nodig zijn.

Elektrische voertuigen vragen bij een ongeval, brand of te water geraking op bepaalde onderdelen een andere handelswijze van hulpdiensten dan conventionele brandstofauto’s. Elektrische auto’s beschikken namelijk over een of meerdere elektromotoren die van elektriciteit worden voorzien door middel van een batterij. Op de website van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) zijn richtlijnen te vinden voor brandweeroptreden bij elektrische voertuigen. Ook in de publicatie Brandweeroptreden bij incidenten met moderne voertuigen is informatie te vinden. Branden bij elektrische voertuigen zijn vooral anders qua duur, verloop en bestrijdbaarheid. Het heeft niet alleen gevolgen voor de handelswijze van hulpdiensten bij de brandbestrijding, ook is de redding van beknelde slachtoffers anders wanneer een lithium-ion batterij onderdeel uitmaakt van de brand.

Met de huidige algemene adviezen van uit het rapport van het IFV, de adviezen  van brandweer Nederland en indien gewenst een specifiek advies van een veiligheidsexpert over de betreffende locatie kunnen laadpalen veilig in parkeergarages geplaatst en gebruikt worden. De adviezen van het IFV en de Brandweer zijn geen exacte norm of opsomming van verplichte maatregelen, maar geven handvaten om per garage een maatwerkpakket samen te stellen. Het exacte pakket van benodigde maatregelen hangt af van onder meer de inrichting, de omgeving en het gebruik van de garage, en kan worden afgewogen door ontwerpers, veiligheidsadviseurs, incidentenbestrijders, beheerders en andere betrokkenen bij garages. In moderne parkeergarages zijn vaak al veel voorzorgsmaatregelen genomen voor brand en andere calamiteiten die ook de veiligheid bij elektrisch laden verbeteren.

In het rapport Veiligheid en elektrische personenauto’s van 16 november 2020 dat CE Delft in opdracht van de NAL werkgroep veiligheid samenstelde staat een overzicht van alle actuele informatie over de veiligheid van elektrische personen auto’s en de laadinfrastructuur. Het rapport behandeld verschillende veiligheidsaspecten zoals brandveiligheid, veilig laden en voertuigveiligheid. De conclusie is dat de veiligheid met de nodige maatregelen voldoende geborgd is. De laadmodi met ingebouwde controlesystemen zijn veilig en de bestaande regelgeving en technische standaarden voor laadpunten zijn van voldoende kwaliteit om een veilige laadinfrastructuur te waarborgen.

Brandweer NL adviseert om laadpunten bij voorkeur bij de in- of uitgang te plaatsen en indien mogelijk op straatniveau, zodat de brandweer snel toegang heeft tot het voertuig en het eventueel kan wegslepen. Indien dit niet mogelijk is (of niet wenselijk vanwege juridische aspecten) kan advies op maat gevraagd worden bij een veiligheidsexpert die kan beoordelen of de parkeergarage voldoende veilig is om laadpunten elders te installeren. Dit zal onder meer afhangen van de aanwezigheid van luchtcirculatiesystemen, een sprinklerinstallatie en manieren om brand in een vroeg stadium te detecteren. In het rapport over brandveiligheidsmaatregelen voor parkeergarages met elektrische voertuigen dat IFV op 9 juli 2020 publiceerde wordt ingegaan op de verschillende situaties.

Er zijn verschillende adviesbureaus die in opdracht een advies op maat over de brandveiligheid van een parkeergarage kunnen geven. Er is geen centrale lijst waarop deze bureaus zijn geregistreerd of gecertificeerd. Er ook kan eerst meer informatie gevraagd worden over de brandveiligheid bij de eigen veiligheidsregio.

Bij het afsluiten van een brandverzekering is het altijd van belang goed naar de specifieke voorwaarden en dekking te kijken. Brandschade is meestal onderdeel van de opstalverzekering. Schade aan het voertuig kan onder de eventuele casco-dekking vallen.

Brandweer NL en het IFV geven algemeen advies over de brandveiligheid in een parkeergarage, dat is gebaseerd op de kennis die er tot nu toe is. Als meer kennis beschikbaar komt, kan dit betekenen dat dit tot een aanpassing van de huidige adviezen leidt. Voor een VvE geldt dat het verstandig is om voor de locatie aan veiligheidsexperts een specifiek advies te vragen. De veiligheidsexperts zijn bekend met de adviezen van Brandweer Nederland en het IFV, maar kunnen een advies op maat voor de betreffende parkeergarage geven.

 • Zorg dat de installatie van laadpunten gebeurt door een erkend elektrotechnisch installatiebedrijf. Bekende keurmerken en vakverenigingen zijn KvINL, Keurmerk Kwaliteitsvakman en Techniek NL. Deze elektromonteurs zien erop toe dat de installatie voldoet aan de wet- en regelgeving (bijvoorbeeld NEN 1010 normen).
 • Laat alleen Mode 3 (conform IEC 62196 en IEC 61851) laadpunten installeren. Mode 3 laden is gecontroleerd laden waarbij er communicatie tussen auto en laadpunt plaatsvindt. Dit reduceert de kans op storingen.
 • Plaats de laadpunten zo dicht mogelijk bij een ingang of uitgang en indien mogelijk op straatniveau.
 • Plaats het laadpunt op een plek waar het niet kwetsbaar is voor aanrijding of zorg voor aanrijdbeveiliging.
 • Plaats bij de hoofdentree van de parkeergarage of een andere strategische plaats een noodstop waarmee in één keer alle laadpunten kunnen worden uitgeschakeld (voorkom hierbij misbruik door middel van bijvoorbeeld cameratoezicht en/of een boete).
 • Zorg voor een heldere communicatie over veilig gebruik/niet-beschadigde laadkabels?
 

Kijk bijvoorbeeld op www.qbisnl.nl voor gekwalificeerde en gecertificeerde vakmensen en adviseurs.

Brandveiligheid voor parkeergarages wordt geregeld in het Bouwbesluit 2012. Dit richt zich met name op het voorkomen dat de brand overslaat naar andere gebouwen en het voorkomen dat er mensen achterblijven in de parkeergarage, bijvoorbeeld door een beperkte omvang van een brandcompartiment toe te staan en voldoende vluchtwegen te creëren. De gebouweigenaar is verantwoordelijk voor het voldoen aan deze regels. Voor appartementsgebouwen met daaronder parkeergarages (wel of niet met laadinfra) rust bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid voor verzekeringen en brandbeveiliging bij de VvE’s. Toezicht en handhaving is de verantwoordelijkheid van het lokaal bevoegd gezag (de gemeente) dat hierbij advies kan vragen van de brandweer.

Cookie-instellingen