Informatiesessies over Memorandum van Overeenstemming ‘Slim laden voor iedereen’

02-02-2023 1863 keer bekeken

Op 23 en 26 januari vonden informatiesessies plaats over het Memorandum van Overeenstemming (MoU) ‘Slim Laden voor Iedereen’. Bekijk de presentatie en meld je aan om mee te tekenen.

Doel van het MoU is het initiëren van een brede samenwerking tussen partijen in de laadketen met als doel om de komende drie jaren de grootschalige toepassing van slim laden in de markt te realiseren.

Op de conceptversie van het MoU hebben meer dan 20 partijen inhoudelijke feedback gegeven. In de sessies is een toelichting gegeven op deze feedback en is uitgelegd hoe dit de komende periode wordt verwerkt in een definitieve tekst. Er is waardering uitgesproken voor de ambitie van het programma en partijen geven aan graag aan de slag te gaan met de uitvoering.

In de komende weken wordt een schriftelijke toelichting opgesteld, die aangeeft hoe we omgaan met feedback. Deze toelichting wordt gepubliceerd op de NAL website. Individuele toelichting hierop is mogelijk. Parallel worden de ‘condities voor netbewust laden’ en de governance van het programma verder uitgewerkt. Beide worden onderdeel van de definitieve MoU. De aangepaste, definitieve teksten worden juridisch getoetst door het ministerie van IenW. De definitieve MoU tekst wordt gepubliceerd op de NAL website met een oproep aan alle partijen om zich formeel aan te melden voor ondertekening als deelnemer. Het streven is om in het 2e kwartaal van 2023 een tekenmoment te organiseren, waarin we samen met alle uitvoeringspartners feestelijk commitment geven op de realisatie van het actieplan ‘Slim laden voor iedereen’.

Heb je de intentie om de MoU straks mee te tekenen? Laat dit dan weten door een mail te sturen naar NAL-secretariaat@rvo.nl. Daarna houden we je rechtstreeks op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de MoU en andere zaken. Zo kijken we bijvoorbeeld of al gestart kan worden met voorbereidingen voor de ontwikkeling van een Slim laden keurmerk (actie 4 uit het actieplan).

Hier vind je de PowerPoint presentatie van de informatiesessies: ‘Informatiesessies feedback MoU januari 2023’.

Heb je nog opmerkingen of vragen? Stuur dan een email naar: NAL-secretariaat@rvo.nl.

Cookie-instellingen