Wat kan wel met een vol stroomnet?

10-09-2022 1982 keer bekeken

Bericht van De Vliegende Brigade uit de regio. Frank was aanwezig bij een sessie in Fryslan met gemeente en ondernemers uit Heerenveen.

Frank Bouma

Hier gingen we wat dieper in gesprek over oplossingen bij uitdagingen op het elektriciteitsnet. De pilot Schiphol Trade Park (Virtueel net • SADC) werd bijvoorbeeld aangehaald. Daar hebben ondernemers gezamenlijk besloten in een stichting netcapaciteit te gaan delen. Het idee is daarbij dat niet alle ondernemers dezelfde piekvraag kennen, bijvoorbeeld omdat zij niet op hetzelfde moment alle machines maximaal benutten. Zo kunnen zij gezamenlijk de pieken afvlakken.

Voor situaties waarin de vraag wel te groot wordt, wordt lokaal opgeslagen energie gebruikt. Belangrijkste voorwaarde is hierbij wel dat ondernemers elkaar vertrouwen en het gevoel hebben deze uitdaging gezamenlijk op te  pakken. Dit is nu nog een project dat opvalt, hopelijk is dit over een paar jaar de normaalste zaak van de wereld.  

De aanwezige bedrijven in Heerenveen leken bereid mee te werken aan het oplossen van netcongestie, maar vroegen zich af of er ook (co)financiering van investeringen in batterijopslag mogelijk is. Wie weet!

Wil je meer weten over wat er wèl kan als het stroomnet vol zit? Klik hier.

Heb je vragen? Stuur dan een mail aan Frank.

Kijk hier voor meer informatie over de Vliegende Brigade

Cookie-instellingen