Laadkaart zwaar vervoer

De NAL draagt bij aan de ontwikkeling van een logistiek laadnetwerk in Nederland, waarmee het toenemend aantal elektrische zware voertuigen kan laden. De ontwikkeling van publiek toegankelijke laadinfrastructuur voor zware voertuigen komt op gang, en is een belangrijk onderdeel van de laadmix voor vrachtwagens.

Context en disclaimer

Het doel van deze kaart is om inzicht te krijgen in het aantal locaties waar een zwaar voertuig kan laden. De benodigde informatie om een locatie aan te duiden als ‘geschikt voor zwaar vervoer’ volgt nu nog niet direct uit de dataprotocollen. Er zijn nog geen velden ingericht om de fundering, hoogte en/of benodigde draairuimte van het voertuig te registreren. Via de NAL wordt parallel gewerkt aan het uitbreiden van de dataprotocollen, zodat deze informatie beter ontsloten wordt.

In de huidige kaart wordt het label ‘geschikt voor zwaar vervoer’ door databeheerder Eco-Movement toegekend op basis van informatie van de laadpaalexploitanten (CPO’s), veldonderzoek en feedback vanuit de sector. De uitkomst kan soms arbitrair zijn omdat sommige locatiegegevens niet voldoende voor handen zijn, sommige locaties kunnen een zwaar voertuig van elektriciteit voorzien, maar zijn hier niet ideaal voor ingericht (denk bijvoorbeeld aan haakse vakken in plaats van een doorstroomopstelling).

Mocht het zo blijken dat een van de laadlocaties niet geschikt is voor gebruik door een zwaar voertuig dan kunt u dit doorgeven. Dit stelt de databeheerder en de laadpaalexploitant in staat om de data opnieuw te bekijken en aan te passen waar nodig. Via onderstaande knop stuurt u een mail naar de databeheerder (support@eco-movement.com). Vul hierbij uw opmerking in, om welke locatie het gaat en op welke manier er contact met u kan worden opgenomen.

Neem contact op

De kaart

Deze interactieve laadkaart toont publieke laadpunten in Nederland geschikt voor zwaar vervoer. De laadpunten worden getoond op locatieniveau. De laadpunten zijn onderverdeeld in categorieën N2, N3 en N3+O4. Dit zijn de RDW-voertuigcategorieën. In de kaart wordt onderscheid gemaakt tussen laadpunten die geschikt zijn voor zwaar vervoer, en laadpunten die specifiek bedoeld zijn voor het laden van vrachtwagens (aangeduid als N3 dedicated). 

Cookie-instellingen