Tool inschatting vermogensvraag bouwproject

De beschikbaarheid van een goede laadinfrastructuur is een van de belangrijkste uitdagingen bij emissieloos bouwen. Om een betere inschatting te kunnen maken van de nodige vermogensvraag op de bouwplaats, kun je voortaan deze praktische vermogenstool gebruiken. Zo zorg je ervoor dat de laadinfrastructuur bij de start van het project al goed op orde is.

Deze vermogenstool is ontwikkeld met als doel het nodige vermogen voor de meest voorkomende binnenstedelijke bouwprojecten eenvoudig in kaart te brengen. Op het moment dat er met elektrisch materieel gewerkt wordt, is op de bouwplaats namelijk een netaansluiting met een grotere capaciteit nodig dan de gebruikelijke bouwaansluiting. Deze moet op tijd aangevraagd worden bij de netbeheerder. De wachttijden zijn langer en vaak is het niet meer mogelijk om een grotere aansluiting op de locatie te krijgen. Daarom is het van belang om al voordat een project van start gaat, inzicht te krijgen in de nodige vermogensvraag van de gebruikte machines. Is er voldoende laadcapaciteit op de bouwplaats aanwezig? Of moet hiervoor nog iets aanvullends geregeld worden?

Voor wie is de vermogenstool?

De vermogenstool is een praktisch handvat voor opdrachtgevers om een inschatting te kunnen maken van de energievraag voor de volgende type werkzaamheden:

  • Rioolrenovatie
  • Herinrichting straten
  • Nieuw asfalt
  • Sloopwerk
  • Funnderingswerkzaamheden.

De vermogens van de in te zetten machines zijn bepaald aan de hand van de huidige beschikbare bouwmachines, De komende tijd worden steeds meer elektrische machines ingezet voor meerdere werkzaamheden, De opgedane praktijk ervaringen worden steeds in deze tool verwerkt.

De vermogenstool is in opdracht van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) door Summit Engeneering en SD klimaatadvies ontwikkeld.

Hier kun je de vermogenstool downloaden

 

Cookie-instellingen